Miss Meringue Chocolettes Cookies, Meringue, Mint

Drizzled. No trans fats. No preservatives. www.missmeringue.com.